جعبه های آیکون

[codebean_section_title title=”Icon Boxes” title_size=”large” title_color=”#ffffff” title_text_align=”center” margin_bottom=”2″ width=””][codebean_section_subtitle color=”#ffffff” text_align=”center” text=”Flexible feature boxes with optional icons/images and multiple layouts.” width=””]
[codebean_icon_box icon_style=”icon-font” icon=”ti-blackboard” icon_position=”top” icon_type=”normal” icon_size=”cdb-icon-large” title=”Icon Box Title” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”” icon_color=”#f89d0e” text=”Diam tristique mauris dui dui nulla ultricies ligula mi. In proin urna sociosqu sed sem lorem. Pretium ante aliquet.” css=”.vc_custom_1522912862213{padding-top: 15px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 30px !important;}”]
[codebean_icon_box icon_style=”icon-font” icon=”ti-server” icon_position=”top” icon_type=”normal” icon_size=”cdb-icon-large” title=”Icon Box Title” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”” icon_color=”#428bca” text=”Diam tristique mauris dui dui nulla ultricies ligula mi. In proin urna sociosqu sed sem lorem. Pretium ante aliquet.” css=”.vc_custom_1522912911509{padding-top: 15px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 30px !important;}”]
[codebean_icon_box icon_style=”icon-font” icon=”ti-pie-chart” icon_position=”top” icon_type=”circle” icon_size=”cdb-icon-medium” line_height=”78″ title=”Icon Box Title” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”” icon_color=”#2a2a2a” text=”Diam tristique mauris dui dui nulla ultricies ligula mi. In proin urna sociosqu sed sem lorem. Pretium ante aliquet.” css=”.vc_custom_1522913742880{padding-top: 15px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 30px !important;}” icon_border_color=”#2a2a2a” icon_border_width=”2″ text_color=”#aaaaaa” title_color=”#f89d0e”]
[codebean_icon_box icon_style=”icon-font” icon=”ti-panel” icon_position=”top” icon_type=”circle” icon_size=”cdb-icon-medium” title=”Icon Box Title” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”” icon_color=”#ffffff” text=”Diam tristique mauris dui dui nulla ultricies ligula mi. In proin urna sociosqu sed sem lorem. Pretium ante aliquet.” css=”.vc_custom_1522913300334{padding-top: 15px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 30px !important;}” icon_background_color=”#f89d0e”]
[codebean_icon_box icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”cdb-icon-medium” title=”Icon Box Title” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”” icon_color=”#ffffff” text=”Diam tristique mauris dui dui nulla ultricies ligula mi. In proin urna sociosqu sed sem lorem. Pretium ante aliquet.” css=”.vc_custom_1522913390336{padding-top: 15px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 30px !important;}” custom_icon=”138″ custom_icon_size=”80″]
[codebean_icon_box icon_style=”icon-font” icon=”ti-image” icon_position=”right” icon_type=”circle” icon_size=”cdb-icon-medium” line_height=”78″ title=”Icon Box Title” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”” icon_color=”#f89d0e” text=”Diam tristique mauris dui dui nulla ultricies ligula mi. In proin urna sociosqu sed sem lorem. Pretium ante aliquet.” css=”.vc_custom_1522913788004{padding-top: 15px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 30px !important;}” icon_border_color=”#f89d0e” icon_border_width=”2″ text_right_padding=”100″]
[codebean_icon_box icon_style=”icon-font” icon=”ti-map-alt” icon_position=”left” icon_type=”square” icon_size=”cdb-icon-medium” line_height=”78″ title=”Icon Box Title” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”” icon_color=”#428bca” text=”Diam tristique mauris dui dui nulla ultricies ligula mi. In proin urna sociosqu sed sem lorem. Pretium ante aliquet.” css=”.vc_custom_1522913796455{padding-top: 15px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 30px !important;}” icon_border_color=”rgba(66,139,202,0.24)” icon_border_width=”1″ text_left_padding=”100″ border_radius=”10″ title_color=”#428bca”]
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
question