دکمه ها

[codebean_section_title title=”دکمه ها” title_size=”large” title_color=”#ffffff” title_text_align=”center” margin_bottom=”2″ width=””][codebean_section_subtitle color=”#ffffff” text_align=”center” text=”دکمه ها با قابلیت سفارشی سازی و دادن لینک دلخواه” width=””]
[codebean_button title=”Button Text” type=”standard” size=”btn-large” css=”.vc_custom_1522911697915{margin-right: 15px !important;margin-bottom: 15px !important;}”][codebean_button title=”Button Text” type=”standard” size=”btn-large” button_bg=”btn-default” css=”.vc_custom_1522911704180{margin-right: 15px !important;margin-bottom: 15px !important;}”][codebean_button title=”Button Text” type=”standard” size=”btn-large” button_bg=”btn-blue” css=”.vc_custom_1522911711898{margin-right: 15px !important;margin-bottom: 15px !important;}”][codebean_button title=”Button Text” type=”standard” size=”btn-large” button_bg=”btn-red” css=”.vc_custom_1522911718771{margin-right: 15px !important;margin-bottom: 15px !important;}”][codebean_button title=”Button Text” type=”standard” size=”btn-large” button_bg=”btn-green” css=”.vc_custom_1522911724903{margin-right: 15px !important;margin-bottom: 15px !important;}”][codebean_button title=”Button Text” type=”standard” size=”btn-large” button_bg=”btn-light” css=”.vc_custom_1522912066433{margin-bottom: 15px !important;}”]
[codebean_button title=”Button Text” type=”standard” size=”btn-medium” css=”.vc_custom_1522911850769{margin-right: 15px !important;margin-bottom: 15px !important;}”][codebean_button title=”Button Text” type=”standard” size=”btn-medium” button_bg=”btn-default” css=”.vc_custom_1522911856147{margin-right: 15px !important;margin-bottom: 15px !important;}”][codebean_button title=”Button Text” type=”standard” size=”btn-medium” button_bg=”btn-blue” css=”.vc_custom_1522911862402{margin-right: 15px !important;margin-bottom: 15px !important;}”][codebean_button title=”Button Text” type=”standard” size=”btn-medium” button_bg=”btn-red” css=”.vc_custom_1522911871087{margin-right: 15px !important;margin-bottom: 15px !important;}”][codebean_button title=”Button Text” type=”standard” size=”btn-medium” button_bg=”btn-green” css=”.vc_custom_1522911876195{margin-right: 15px !important;margin-bottom: 15px !important;}”][codebean_button title=”Button Text” type=”standard” size=”btn-medium” button_bg=”btn-light” css=”.vc_custom_1522912061540{margin-bottom: 15px !important;}”]
[codebean_button title=”Button Text” type=”bordered” size=”btn-medium” css=”.vc_custom_1522912122280{margin-right: 15px !important;margin-bottom: 15px !important;}”][codebean_button title=”Button Text” type=”bordered” size=”btn-medium” button_bg=”btn-blue” css=”.vc_custom_1522912131235{margin-right: 15px !important;margin-bottom: 15px !important;}”][codebean_button title=”Button Text” type=”bordered” size=”btn-medium” button_bg=”btn-red” css=”.vc_custom_1522912139233{margin-right: 15px !important;margin-bottom: 15px !important;}”][codebean_button title=”Button Text” type=”bordered” size=”btn-medium” button_bg=”btn-green” css=”.vc_custom_1522912143395{margin-right: 15px !important;margin-bottom: 15px !important;}”][codebean_button title=”Button Text” type=”bordered” size=”btn-medium” button_bg=”btn-light” css=”.vc_custom_1522912151394{margin-bottom: 15px !important;}”]
[codebean_button title=”Button Text” type=”standard” size=”btn-xsmall” css=”.vc_custom_1522911926741{margin-right: 15px !important;margin-bottom: 15px !important;}”][codebean_button title=”Button Text” type=”standard” size=”btn-xsmall” button_bg=”btn-default” css=”.vc_custom_1522911931849{margin-right: 15px !important;margin-bottom: 15px !important;}”][codebean_button title=”Button Text” type=”standard” size=”btn-xsmall” button_bg=”btn-blue” css=”.vc_custom_1522911950322{margin-right: 15px !important;margin-bottom: 15px !important;}”][codebean_button title=”Button Text” type=”standard” size=”btn-xsmall” button_bg=”btn-red” css=”.vc_custom_1522911956947{margin-right: 15px !important;margin-bottom: 15px !important;}”][codebean_button title=”Button Text” type=”standard” size=”btn-xsmall” button_bg=”btn-green” css=”.vc_custom_1522911979638{margin-right: 15px !important;margin-bottom: 15px !important;}”][codebean_button title=”Button Text” type=”standard” size=”btn-xsmall” button_bg=”btn-light” css=”.vc_custom_1522912057073{margin-bottom: 15px !important;}”]
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
question