با توجه به بخشنامه صادره از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا و با دستور حراست نمایشگاه بین المللی تهران، تردد به محیط نمایشگاه در نمایشگاه های آتی، تنها برای دارندگان کارت پیمانکاری در ایام ساخت و تخریب غرفه ها امکان پذیر خواهد بود.

متقاضیان می توانند جهت ثبت نام و یا پیگیری ثبت نام به سامانه پیمانکاران صنعت نمایشگاهی مراجعه نمایید.