با توجه به اینکه زین پس تمامی پیمانکاران شاغل در نمایشگاه بین‌المللی تهران در زمان ساخت و تخریب غرفه های نمایشگاهی، ملزم به دارا بودن کارت شناسایی جهت احراز هویت و تردد به محیط نمایشگاه می باشند؛ تمامی این پیمانکاران تا ۵ تیرماه فرصت تکمیل مشخصات خود در سامانه پیمانکاران را جهت صدور کارت شناسایی خواهند داشت.
esbatpeyman.ir